Om åpenhetsrapporten

Raise Gruppen er underlagt åpenhetsloven, som pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og verdikjeden. Raise Gruppen arbeider strukturert for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjedene.

Fremgangsmåte og prosess

Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv», jfr. Åpenhetsloven. Arbeidet er tydelig forankret i ledelsen, kartlegging og risikovurderinger er gjennomført og tiltak er definert.

 

Denne rapporten skal vise hvordan vi sikrer at vi samarbeider med leverandører for å avdekke risiko og trygge grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden. I tillegg redegjør vi for hvordan vi jobber internt for å sikre at vi ivaretar alle som jobber hos oss.

 

Formålet er å sørge for mest mulig åpenhet og innsyn i hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt.

 

Raise Gruppen AS består av flere datterselskaper. Denne rapporten dekker aktiviteten i hele konsernet, både i Norge, Sverige og USA.

 

Du kan lese mer om Åpenhetsloven på nettsiden til Forbrukertilsynet.

 

Om Raise Gruppen, våre tjenester og produkter

Raise Gruppen er et ledende konsern innen frisørbransjen, med virksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Konsernet består av flere selskaper, som illustrert her:

 

Raise Norway og Raise Sweden

Raise Norway og Raise Sweden driver 137 frisørsalonger under merkenavnene Nikita og Sayso i henholdsvis Norge og Sverige. Salongene tilbyr et bredt spekter av frisørtjenester til kunder og har et dedikert team av dyktige frisører og stylister. En stor del av salongomsetningen er hårpleieprodukter fra ulike merkevareleverandører.

IC Scandinavia og IC Scandinavia US

Hovedfokus for IC Scandinavia er utvikling av skjønnhetsprodukter basert på rene og skandinaviske ingredienser under merkenavnene Eleni & Chris, Voke og Roam.

IC Scandinavia investerer betydelig i forskning og utvikling for å sikre at skjønnhetsproduktene de produserer oppfyller de høyeste standardene. De jobber også tett med frisører for å forstå deres behov og ønsker, slik at de kan utvikle skreddersydde løsninger som imøtekommer markedets krav. Ved å kombinere vitenskapelig ekspertise og bransjeinnsikt, har IC Scandinavia oppnådd suksess og bygget et sterkt omdømme i markedet.

International Hair Academy (IHA)
International Hair Academy er en anerkjent utdanningsinstitusjon innen frisørfaget lokalisert i Stockholm, Sverige. Skolen tilbyr høykvalitetsutdanning og opplæring for frisører. Med dyktige instruktører og moderne fasiliteter gir skolen både unge og voksne studenter en omfattende forståelse av frisørfaget og de nyeste trendene.

 

Norsk Frisørskole (NFS)

Norsk Frisørskole har tre avdelinger i Norge; Trondheim, Bergen og Oslo. NFS tilbyr opplæring til kommende frisører i Norge. Skolene fokuserer på å utvikle elevenes kreative evner, tekniske ferdigheter og forretningskompetanse for å forberede dem på en vellykket karriere innen frisørbransjen.

 

Raise International, Raise USA og Raise Nikita Franchise LLC
Raise Gruppen har også selskaper i USA. Dette gir Raise Gruppen muligheten til å utvide sin internasjonale tilstedeværelse og samtidig utveksle kunnskap og beste praksis med frisører i ulike land.

Gjennom vår visjon om åpenhet, profesjonalitet, bærekraft, høy kvalitet, utdanning av ypperste klasse og enestående kundeopplevelser, skal vi fortsette å forme frisørbransjen og inspirere til positive endringer. Vi er stolte av vår rolle som en ledende aktør og er dedikert til å oppfylle og overgå forventningene til både frisører og kunder.

Ledelsen i Raise Gruppen

Konserndirektør

Glenn Veiby

Styreleder

Christinah Nicolaisen

 

Egen virksomhet

I Raise Gruppen har vi nærmere 1000 medarbeidere som møter kunder så å si hver eneste dag. Vi er opptatt av og jobber for at alle skal ha det bra på jobb, føle seg inkludert, bli sett og hørt. I det følgende vil vi gi en orientering i hvordan vi jobber internt for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, herunder hvordan vi har forankret etisk forretningspraksis i virksomheten.

 

Faste og trygge arbeidsforhold

Raise Gruppen ansetter primært faglærte frisører og lærlinger på vei mot fagbrev.

Virksomheten i både Norge og Sverige opererer med faste ansettelser, fremfor leie av stoler og tilsvarende løsninger som noen steder er vanlig i bransjen. På den måten sikrer vi at våre medarbeidere har tryggheten som ligger i et fast ansettelsesforhold, med de lover og regler som følger av dette i begge landene.

 

Systemer og rutiner vi har jobbet med i mange år

 • Vi er tariffbundet både i Norge og Sverige
 • Vi har grundige håndbøker innen HMS, Personal, ledelse og drift som beskriver rutiner og retningslinjer, og som medarbeidere får innføring gjennom introduksjonsprogram
 • Vi har et eget lærlingeråd for å sikre at vi får informasjon om forhold som lærlingene er opptatt av og som bidrar til at vi stadig kan forbedre oss som lærlingebedrift.

 

Risiko

 • Seksuell trakassering kan forekomme i bransjen
 • Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering og har tydelige rutiner for hvordan slike saker skal håndteres
 • Egen medarbeiderundersøkelse 2021; 85 % ikke opplevd trakassering/mobbing eller sett dette skje mot andre
 • Viktig fokusområde internt

 


 

Våre samarbeidspartnere

Raise Gruppen har samarbeidspartnere/leverandører innenfor en rekke bransjer. Vi selger et stort utvalg av hårpleieprodukter i våre frisørsalonger i tillegg til at vi produserer egne produkter. Vi benytter fraktselskap, trykkerier, IT leverandører og andre vare- og tjenesteleverandører. Dette krever at vi er tett på og følger opp så vi kan oppfylle vårt ansvar knyttet til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, herunder de krav vi er underlagt i samsvar med Åpenhetsloven. Som en del av dette arbeidet har vi derfor sikret at alle våre større leverandører har undertegnet vår Code of Conduct. Denne er utarbeidet av DFØ og Etisk handel Norge, og forplikter våre samarbeidspartnere til å bidra til å redusere risikoen for å medvirke til brudd på menneskerettighetene og til å sikre anstendige arbeidsforhold.

 

Som et ledd i vår etiske forretningspraksis arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko. Vi har i den forbindelse etablert egne rutiner for å kartlegge hvorvidt en samarbeidspartner vurderes å ha lav, medium eller høy risiko.

 

Våre rutiner for risikovurderinger av leverandører og forretningspartnere: 
Vi har benyttet KLF (Kosmetikkleverandørenes forening) for å vurdere hva som er høyrisikoland innenfor vår bransje.

 

Råvareinnkjøp er utsatt for menneskerettighetsbrudd på grunn av ugjennomsiktigheten av verdikjeder for råvarer og kompleksiteten i handelen. Menneskerettighetsbrudd kan vise seg i form av barnearbeid, tvangsarbeid, farlige eller dårlige arbeidsforhold og utnyttelse av arbeidsinnvandrere.  Produksjon eller råvarer fra høyrisikoland med kjente menneskerettighetsrisikoer eller risiko for brudd på arbeidsrettigheter, for eksempel i Asia, Mellom-Amerika og Øst-Europa


Produktsikkerhet: Selv om markedet i EU og EØS er gjennomregulert, bør produsenter, importører og innkjøpere av kosmetiske produkter utvise aktsomhet med tanke på produktsikkerhet (helserisiko for produksjonsarbeidere og forbrukere).

Transportrisiko: i enkelte land vil transportbransjen være forbundet med menneskehandel og tvangsarbeid, brudd på hviletids-, arbeidstids- og overtidsbestemmelser.

Vi har identifisert hvilke produkter eller tjenester leverandørene leverer til oss og gjennomført en risikovurdering etter følgende kriterier: 
 

Lav risiko 

 • < 100.000 fakturert
 • Produksjon og råvarer fra ikke høyrisikoland
 • Vi har tilstrekkelig med informasjon og dokumentasjon fra leverandøren
 • Leverandøren leverer ikke produkter eller opererer ikke i en bransje med kjente menneskerettighetsrisikoer eller risiko for brudd på arbeiderrettigheter
   

Medium risiko

 • > 100.000 fakturert
 • Ingen produksjon eller råvarer fra høyrisiko land (Asia, Mellom-Amerika og Øst Europa) 
 • Produksjon eller råvarer fra høyrisikoland med kjente menneskerettighetsrisikoer eller risiko for brudd på arbeidsrettigheter (Asia, Mellom-Amerika og Øst Europa) 
 • Vi har mottatt sertifiseringer og dokumentasjon som viser at leverandør følger opp dette på en god måte. 

Høy risiko

 • > 100.000 fakturert
 • Produksjon eller råvarer fra høyrisikoland med kjente menneskerettighetsrisikoer eller risiko for brudd på arbeidsrettigheter (Asia, Mellom-Amerika og Øst Europa)
 • Vi har ikke tilstrekkelig med informasjon og dokumentasjon fra våre leverandører
   

De leverandørene vi har vurdert som medium eller høye, basert på ovennevnte kriterier, har mottatt en spørreundersøkelse hvor de må svare opp en del spørsmål for at vi kan gjennomføre en god risikoanalyse. Basert på innhentet informasjon har vi derfor kunne gjennomføre en risikovurdering.

Der hvor vi ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon, har vi bedt om ytterligere dokumentasjon.
Risikovurderingen så langt, basert på innsikten vi har og informasjonen vi har hentet inn, har ikke resultert i funn av negativ påvirkning eller vesentlig risiko.  Arbeidet med aktsomhetsvurdering er imidlertid en kontinuerlig prosess. Vi følger derfor opp løpende gjennom året og vil be de leverandørene som vi har kategorisert med mulig høy eller medium risiko, om å rapportere inn dersom det oppstår endringer i verdikjeden som kan ha negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold.


Tiltak
Som følge av arbeidet vi har gjennomført og videre kontinuerlig arbeid har vi innført en del tiltak:

 

 • Vi jobber videre med innhenting av informasjon
 • Vi må sikre at flere signerer CoC
 • Vi følger opp enkelte/de største leverandørene tettere og dykker dypere ned i leverandørkjeden
 • Vi oppdaterer arbeidsreglement for å tydeliggjøre informasjon omkring varsling, avvik og arbeidsmiljø
 • Vi forbedrer opplæringsmateriell
 • Ny medarbeiderundersøkelse fra 2023
 • Ny undersøkelse Q4 2023 med særlig fokus på mobbing og trakassering
 • Opprettelse av anonym varslingskanal
 • Initiativ til bransjesamarbeid om felles retningslinjer

 

Har du spørsmål eller behov for mer informasjon?
Vi har etablert en egen e-post for å kunne ta imot henvendelser og svare ut spørsmål relatert til Åpenhetsloven. Spørsmål vedrærende åpenhetsloven kan sendes til responsibility@raise.com 
Disse henvendelsen sendes så til Nordic Commercial Manager Raise Gruppen, Nordic Sales and Marketing Director Raise Gruppen, CFO IC Scandinavia, som sørger for å følge opp henvendelsene.

Raise Gruppen Holding AS